تبلیغات
management - مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش
آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فریدریش ویلهلم نیچه
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش


مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش


مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش
ا توجه به جایگاه ویژه مدیریت دانش در سازمانهای امروزی و با توجه به این واقعیت که مدیریت دانش در گذر زمان و به شکل تدریجی کامل می شود؛ سازمانها و محققان بسیاری به ارائه الگوهای بلوغ مدیریت دانش(1) پرداخته اند. هر چند که از جنبه های مختلف بر بسیاری از این الگوها ایراداتی وارد شده و بررسی هایی در مورد آنها انجام شده است؛ اما این بررسی ها؛ به طور عمده موردی بوده و در دامنه محدودی از الگوها انجام شده، فاکتورهای محدودی را در نظر داشته و حتی در مواردی نیز تنها به بیان نقاط اشتراک و مشخصه های ظاهری الگو بسنده کرده اند. این در حالی است که به منظور توسعه الگوهای بلوغ، لازم است تا بررسی جامعی روی الگوها صورت گیرد و الزامات توسعه این الگوها درک شود. از این رو و به منظور پوشش این خلا، اطلاعات مربوط به الگوهای مختلف مورد مطالعه عمیق و کیفی قرار گرفته، ضمن ارائه طبقه بندی الگوها بر اساس ویژگی هایی، همچون: میزان انعطاف پذیری، ساختار / توالی بلوغ، تمرکز بر ذی نفعان مختلف و جامعیت در نواحی کلیدی؛ این موارد در غالب سه دسته ویژگی عمومی، ساختاری و کاربردی/ قابلیتی قرار گرفته و موارد مورد اشاره در دسته کاربردی/ قابلیتی به عنوان الزامات کلان الگوهای بلوغ دانش معرفی شده اند. در نهایت با تحلیل نتایج و مقایسه های انجام شده، پیشنهادات و الزاماتی ارائه شده است که می تواند در راستای توسعه الگوهای بلوغ مدیریت دانش راهگشا باشد.
مدیریت دانش
مقدمه
امروزه از دانش به دلیل ناملموس بودنِ آنکه سبب می شود تا به سادگی قابل کپی‌برداری و تقلید نباشد[4،1] به عنوان منبع باارزشی برای رشد سازمانها یاد شده[1] و در مواردی به عنوان تنها مزیت رقابتی پایدار معرفی می شود[2]. در نتایج تحقیقات KPMG در سال 2003 آمده است که مدیریت دانش در تمامی کسب‌وکارها و نواحی عملکردی؛ در تحویل خدمات، در استراتژی، در تحقیق و توسعه و ... ؛ کاربرد دارد[7] و به همین علت تعداد روبه رشدی از سازمانها، پروژه های مدیریت دانش را در دست اجرا دارند[3].
از آنجا که پیاده سازی مدیریت دانش برای رسیدن به کمال مطلوب، نیازمند تغییرات فراوان و معناداری در فرایند، زیرساختها و فرهنگ است، بنابراین غیرمحتمل است که در یک خیز ناگهانی حاصل شود [11] و از این رو بهبود مستمر بر پایه مراحل تکاملی و گام به گام شکل می گیرد و نه بر اساس نوآوریهای انقلابی[12]؛ از این مراحل تکاملی مدیریت دانش که در خلال زمان شکل می گیرد، به بلوغ مدیریت دانش تعبیر می شود و به عبارتی، لازم است تا مدیریت دانش به بلوغ رسیده، از یک حالت جمود، به یک کارکرد بینِ بخشی، که به شکل مستحکمی در سازمان مستقر شده است[9] تبدیل شود.
الگوهای فراوانی برای بلوغ مدیریت دانش مطرح شده اند که انطباق و انتخاب آن را برای محققان دچار مشکل می‌کند [11] به علاوه بسیاری از آنها فاقد عمومیت هستند[9،11،13] و به شکل تجربی آزمون نشده اند [9] و دارای اغتشاش و سردرگمی قابل توجه و فقدان مطابقت منطقی؛ از قبیل: هدفها و شیوه‌های تعریف شده در هر سطح، بر اساس مقیاس بلوغ‌اند [13]. بسیاری از این الگوها نیز بسیار کل نگرند[7]. همچنین بسیاری از آنها با وجود ارائه پیشنهادهای فراوان، راههای عملی کمی ارائه می دهند و بیشتر نگران مباحث تکنولوژیکی بوده، کمتر مباحث فرهنگی و مدیریتی را مورد نظر دارند[17] که این مسئله را در تمرکز حدود 70 درصدی مقالات مرتبط با مدیریت دانش بر فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات نیز می توان مشاهده کرد[19]. بر اساس این موارد، بر بسیاری از الگوهای بلوغ مدیریت دانش ایرادهایی وارد شده که لزوم درک آنها را ضروری کرده است. البته بایستی یادآور شد که در ساخت یک الگو بلوغ ایده آل، برآورده شدن چندین نیاز و خواسته، همچون: کاربست پذیری برای هدفهای متفاوت؛ تمرکز بر مناظر مختلف و به ویژه افراد؛ قابل درک بودن و همخوانی با مفاهیم مدیریتی و مواردی از این دست مطرح شده[11] که هر چند برخورداری یک الگو از همه این موارد با هم کار سختی است اما مشکل آن است که متاسفانه، هنوز هم هدف اصلی مدیریت دانش توسط بسیاری درک نشده، تنها به فراهم سازی بخشی از ویژگیهای اساسی برای مدیریت دانش بسنده می شود[17]. از این رو در ارائه الگوی بلوغ، توجه به هدفهای اساسی مدیریت دانش ضروری است.
در این مقاله، پس از بررسی الگوهای مختلف بلوغ مدیریت دانش و به منظور دقت در استخراج مفاهیم؛ الگوهایی انتخاب شده اند که یا رواج و گسترش بیشتری داشته، یا با منبع یابی متقابل در مقاله‌های مختلف، امکان دسترسی به اطلاعات قابل قبولی از آنها برای انجام دسته بندیها میسر بوده و یا ابزار در دسترسی ارائه داده اند. همچنین به منظور جامعیت بیشتر، برخی از مقاله‌هایی که در خلال پرداختن به موضوعهای دیگر، الگوی بلوغی را ارائه داده اند نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این مقاله و در بخش (1) این الگوها به شکل مختصر تشریح شده و در بخش (2 ) موضوعهای عمده و کلان قابل توجه در الگوهای بلوغ و دسته بندیهای مختلفی برای آنها ارائه شده است که ضمن مشخص کردن نقاط ضعف الگوهای موجود می تواند راهگشای توسعه الگوهای بعدی باشد و در نهایت ضمن جمع بندی بررسی‌‌های انجام شده، پیشنهادهایی برای توسعه الگوها ارائه شده است.

1. انواع الگوهای بلوغ مدیریت دانش
پیش از بیان الگوهای بلوغ مدیریت دانش، باید گفت که به دلیل برخی متدولوژی های مشابه مهندسی نرم افزار و مدیریت دانش، مانند: بحث بلوغ و تناظر در برخی سنجه های اندازه گیری[13] و همراهی مدیریت دانش در فرایندهای توسعه نرم افزار[15] تعداد قابل توجهی از الگوهای بلوغ مدیریت دانش11،12،13]، ...[ بر اساس الگوی بلوغ انجمن مهندسی نرم‌افزار یعنی CMM (2) و الگوی توسعه یافته آن (3) (CMMI) شکل گرفته است [29]. اما از آنجا که مدیریت دانش، ساخت یافتگی کمتری دارد و بخش عمده‌‌ای از دانش، ضمنی و نامشهود است، بایستی اختلاف آنها در ارائه الگوهای بلوغ مدیریت دانش مورد نظر باشد.

1-1 . الگوی ارزیابی بلوغ مدیریت دانش (4)
این الگو بر مبنای CMM و با همکاری دانشگاه آریزونا و گروه بزرگ EPIK(5) از شرکت اینتل شکل گرفته [13] و معتبرسازی این الگو نیز در تحقیقی انجام شده است[16]. برای تعیین سطوح پنج ‌گانه بلوغ در این الگو هدفهای سازمانی در دو دسته زیربنایی و ادراکی ارزیابی شده و با کمک آنها سطح عمومی بلوغ تعیین می شود، سپس سطوح عمومی بلوغ مطابق ساختار (شکل 1)؛ به نواحی کلیدی بلوغ (6) (KMA) که بیانگر نواحی دانشی ویژه سازمان است و دارای تعدادی اقدامهای مشخص در واحد سازمانی است، نگاشت می شود.
در واقع برای هر یک از نواحی کلیدی بلوغ، هدفهای مشخص، در دو دسته ادراکی و واقعی(زیرساختی) از سطح بلوغ عمومی مورد بررسی قرارگرفته، با نگاشت آنها به سطوح عمومی بلوغ، سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان معین خواهد شد.
با آنکه نواحی کلیدی بلوغ وابسته به سازمان است، در این الگوچهار ناحیه به عنوان نواحی به نسبت عمومی در اکثر سازمانها مطرح شده اند که شامل: درسهای آموخته شده، خبرگیها، داده و دانش ساخت یافته (دانش ذخیره شده در مستندات دانشی) است.

1-2 . نقشه راه بلوغ مدیریت دانش(7)
این الگو که با عنوان (STEPS) از آن یاد شده است، مفهوم بلوغ را همانند شکل (2‌) در دو بعد مطرح می کند[10] و برای هر سطح از بلوغ، مشخصاتی قطعی را متصور است؛ به گونه ای که در محور عمودی که مربوط به ویژگیهای کلیدی مدیریت دانش است مفاهیمی همچون درکِ مفهوم مدیریت دانش و آگاهی از مزایای آن در سطوح پایین و مواردی مانند انگیزش و اندازه گیری دانش را در سطوح بالا مطرح می کند و در محور افقی ابعاد این ویژگیها، از عملکرد پایین تا بالا را در نظر دارد. مثلاً منابع می‌تواند از سطح بسیار اندک تا کافی و یا هدفها از مبهم تا مشخص، باشد. در واقع در هر بُعد ترکیبی از ویژگیهایِ موجود بیانگر حضور سازمان در یک سطحِ ویژه از بلوغ است.

1-3. الگوی بلوغ مدیریت دانش استراتژیک (8)
این الگو[17] که از آن با عنوان فرموله کردن الگو بلوغ مدیریت دانش یاد شده و ما به اختصار S-KMM نامیده ایم، بر مبنای استراتژی شکل گرفته است. در این الگو با تاکید بر نقش ICT؛ به ویژه در گامهای انتهایی؛ الگو بسیار کلی ارائه شده که توالی گامهای آن ساختاری پیوسته دارد. در این الگو، بلوغ مدیریت دانش با بازبینی مستمر فاکتورهای کلیدی در خارج از مرزهای سازمانی نیز تکرار می شود.

1-4 . الگوی بلوغ مدیریت دانش در اینفوسیس
در اینفوسیس؛ الگوی بلوغی مبتنی بر CMM ارائه شده است[12] که در ابعاد فرد، فرایند و فناوری و در هر سطح از بلوغ یک سری قابلیتها و نواحی نتایج کلیدی وجود دارد که در جمع 15 مورد را شامل می‌شوند. چرخه عمر مدیریت دانش در این الگوی ترکیبی از گامهای؛ کسب/ به روز سازی دانش، اشتراک/ انتشار، به کارگیری مجدد و تیم مجازی برای اشتراک دانش در فرای مرزهای سازمان و به منظور حذف ابعاد فیزیکی به عنوان گام نهایی است. در این الگو که نیازی به برآورده شدن تمام نواحی نتایج کلیدی در بالاترین سطح ممکن برای حضور در یک سطح مشخص از بلوغ نیست.

1-5 . الگوی عمومی بلوغ مدیریت دانش (9)
این الگو[11]، بلوغِ مدیریت دانش را توسط ابزاری از ترکیب برخی الگوهای بلوغ (KMCA, Knowledge Journey,…) بررسی و در ابزار ارائه شده خود به ازای هر یک از سطوح 5 گانه و هر ناحیه کلیدی عملکرد تعدادی پرسش مطرح کرده که باید پاسخ به پرسشهای هر سطح مثبت باشد و سازمان تمام اقدامهای کلیدی سطوح بلوغی را که در آن قرار دارد، انجام دهد.

1-6 . الگوی هرم بلوغ مدیریت دانش (10)
این الگو[7]، بر مبنای CMM و مطابق با مفهوم (شکل 3) ، یک جدول پیمایشی را که شامل سه مولفه، با نامهای: سطوح بلوغ، فرآیندهای مدیریت دانش( در چهار زیربخش) و قابلیتهای زیرساختی[22] است برای نمایش وضعیت و تعیین سطح بلوغ سازمان به کار می گیرد.

1-7 . الگوی بلوغ مدیریت دانش در زیمنس
این الگو[9] بر مبنایCMM شکل گرفته، سه مولفه را دربر دارد، که عبارتند از :
- الگوی توسعه ای، که کمک می‌کند تا تعیین شود چگونه نواحی و موضوعهای کلیدی مشخص شده به بهترین گونه می‌توانند سبب رسیدن به سطح بعدی بلوغ شوند.
- الگوی تحلیلی، که کمک می‌کند که مشاوران الگوهای بلوغِ مدیریت دانش بتوانند تعیین کنند کدام یک از جنبه های کلیدی مدیریت دانش بایستی در آینده توسعه داده شوند.
- فرآیند ارزیابی؛ که تمام گامهای مربوطه را برای تفسیر نتایج ساختاردهی می کند.
که در الگوی تحلیلی آن نواحی کلیدی هشتگانه مدیریت دانش مطابق شکل 4 و منطبق بر قابلیت سازهای EFQM ارائه شده که با حرکت در عمق سازمان و با رویکرد مدیریت دانش 64 ناحیه کلیدی را بررسی می کند و سپس در مرحله ارزیابی با کمک جمع آوری اطلاعات و داده ها از راه مصاحبه، سطوح بلوغ در این 8 ناحیه کلیدی توسط نمودارهای پیوستاری ارائه می‌شود که بیانگر نیمرخ بلوغ سازمان است و می توان بخشهای نیازمند بهبود را از روی آن شناخت و تعیین کرد که به طور کلی سازمان در چه سطحی قرار دارد.

1-8 . الگوی بلوغ فرمول دانش (11)
این الگو[23] ابزاری برای ارزیابی و اندازه گیری بلوغ مدیریت دانش سازمانی ارائه داده کهKMF/ KM3 نامیده می شود و در آن از ترکیب سه جنبه تکنولوژی، زیرساختهای سازمانی و فرهنگ و نیروی انسانی؛ سطح بلوغ را در درون گروه های افراد بررسی می کند. در این الگو با کمک ذخیره دانشی موجود و شناسایی آن در هر یک از سه بخش مورد نظر که تعامل متقابلی با دانش حاصل از ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان و پیاده سازی استراتژی دارد، سطح بلوغ تعیین می شود.

1-9. الگوی بلوغ مدیریت دانشVission (12)
این الگو که در آن توالی سطوح به شکل غیر قابل پرش مطرح نبوده، شامل دو رویکرد توام به شکل زیر است:
- رویکرد مبتنی بر بلوغ تکنولوژی: که برنامه های مختلف نوآورانه برای توسعه تکنولوژیکی را مطرح می کند.
- رویکرد الگوی بلوغ سازمان گرا: که بر پایه الگوی بلوغ فرموله کردن دانش شکل گرفته، برای رفتن به گام بعدی و ایجاد زمینه مناسب برای گام بعد در مدیریت دانش، درگیر شدن افراد در تحقیق و توسعه را در دستور کار دارد.
هدف این الگو آن است که با ترکیب این دو بعد در یک الگوی واحد، قابلیت توسعه سناریوهای تحقیق و توسعه و پیاده سازی الگوهایی که هم توسعه تکنولوژی و هم بلوغ افراد را به حساب می آورند، فراهم سازد که برای این منظور چهار سناریوی اصلی نیز ارائه داده است[14].

1-10 . الگوی بلوغ KPMG (13)
گروه مشاوره KPMG تحقیقاتی را در سالهای 1998 و 2000 انجام داد[21،18] که در نتیجه این تحقیقات چهار ناحیه کلیدی، شامل: افراد، فرایند، محتوا و تکنولوژی معرفی شد و در هر ناحیه کلیدی تعدادی فعالیت اجرایی مشخص شد. بر اساس ارزیابی وضعیت این فعالیتها، هر شرکت در یک الگو پنج سطحی کهKnowledge journey نامیده می شود، قرار می گیرد و شرایط حضور در هر سطح از بلوغ ثابت نبوده، دارای انعطاف است. به عنوان مثال، سازمانی که تنها برخوردار از 3 و یا کمتر از 3 فعالیت مربوط به نواحی کلیدی مختلف باشد، در سطح اول (پر هرج و مرج) قرار دارد و اینکه کدام فاکتورها جز این موارد قرار بگیرند، فرقی نخواهد داشت.

1-11 . الگوی بلوغ مدیریت دانش K3M (14)
این الگو[24] شامل هشت سطح زیرساخت‌های استاندارد شده برای اشتراک دانش، جریان مطمئن اطلاعاتی بالا به پایین، سیستم اندازه گیری، یادگیری سازمانی، دانش محوری سازمانی، فرایند محوری در اشتراک دانش، بهبود مستمر فرآیند و خودشکوفایی سازمانی است؛ که هر سطح به سطح پایین خود بستگی دارد. این الگو بیشتر بر زیرساخت و فرآیند مدیریت دانش با محوریت اشتراک دانش متمرکز است و اشاره آن به زیرساختهای استاندارد شده اشتراک دانش در سطح اول، بیانگر آن است که بر خلاف اکثر الگوهای بلوغ، سطح اولیه آن از آگاهی بیشتری نسبت به مدیریت دانش برخوردار است.

1-12 . الگوی بلوغ 5ikm3 (15)
این الگو[ 20] ازCMMI تقلید شده است و دارای 5 گام؛ آغازگر، مصمم ، ابتکار، هوشمند و نوآور است که فاکتور انسانی مهمترین اولویت را در آن دارد. در این الگو بیان شده که وضعیت بلوغ می تواند در اثر اغتشاش در هر یک از نواحی کارکردی کلیدی‌، به ویژه بُعد انسانی آن تغییر کند. در این الگو با ارائه برخی مفاهیم کلی، تنها به وجود اثر ناشی از تغییرات توجه شده، به میزان این اثرات نپرداخته است و ابزار کاربردی برای این منظور ارائه نشده است.

2 . طبقه بندی الگوهای بلوغ مدیریت دانش
الگوهای بلوغ مدیریت دانش را از جنبه های مختلفی می توان طبقه بندی کرد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است.
- بر اساس مبنای توسعه: این الگوهااز حیث مبنای توسعه به دو دسته تقسیم شده‌اند [11] که عبارتند از:
- الگوهای مبتنی بر الگوی بلوغ قابلیتهای انجمن مهندسی نرم افزار / CMM،
- الگوهای غیر مبتنی بر CMM.
الگوهایی در دسته مبتنی بر CMM قرار دارند که تایید حضور آنها در هر سطح از بلوغ، وابسته به برآورده شدن شرایطی مشخص و غیرقابل انعطاف است و همگی آنها توالی در مسیر بلوغ را به شکلی گام به گام مطرح کرده اند. علاوه بر این، نام و گامهای سطوح نیز غالباً مشابه بوده، تناظر و تشابه در فاکتورهای مورد نظر آنها در هر سطح مشاهده می شود.

- بر اساس شرایط اولیه مفروض برای سازمانها (سطح آغازین):
همه الگوها به استثنای موارد زیر در ویژگی گام نخست بلوغ مدیریت دانش مشابه اند:
- KMCA دارای سطح صفر است و در این سطح شرایط را برای مدیریت دانش غیرممکن می پندارد.
- سطح اول در الگوهای WisdomSource’s K3M و STEPS مرتبه بالاتری از آگاهی را نسبت به مدیریت دانش در سازمانها متصورند و در گام نخست آنها فرض شده است که؛ نیازها و شرایط استاندارد در سازمان مستقر است.
- در الگوی V-KMMM سطح مشخص آغازینی تعریف نمی شود و در واقع بر اساس سناریوهای موجود سطوح تعیین می شود.
از این رو، سه دسته الگوی قابل تشخیص است که عبارتند از: الگوهای فاقد سطح مشخص؛ الگوهای دارای سطح اولیه توسعه یافته و الگوهای دارای سطح اولیه با ویژگی حداقل / فقدان آگاهی که شامل اکثر الگوهای بلوغ است.

- بر اساس نواحی کلیدی بلوغ / فراگیری ابعاد: با وجودی که برخی الگوها همچون KPMG نواحی کلیدی بیش از فرد، فرایند و فناوری دارند و یا الگوهایی همچون KMCA از منظری دیگر بر نواحی بلوغ اشاره کرده اند، اما می‌توان سه جنبه فرد و فرایند و فناوری را به عنوان ابعاد فراگیر در الگوهای مختلف مشاهده کرد. با این وجود موارد زیر را می توان بیان کرد؛
- در الگوی WisdomSource’s K3M بیشترین تمرکز بر بُعد تکنولوژی است و نقش افراد نیز در همین قالب بیان شده است.
- الگویV-KMMM ؛ با وجود تمرکز بر سطح بلوغ گروهیِ افراد، بُعد تکنولوژی را در دو مرحله؛ هر دو رویکردش؛ مورد توجه قرار داده است.
- الگوی KMCA ابعاد را به شکل تلویحی در نظر دارد و نواحی کلیدی از منظری متفاوت و تا حدودی وابسته به سازمان دیده شده است.
از این رو، الگوها از این حیث در سه دسته عمده: ناقص(مثل K3M) تلویحی(مثل (KMCA و کامل(سایر الگوها) قابل دسته‌بندی هستند.

- از نظر چگونگی دستیابی به نیازمندیهای سطوح: در این مورد که از آن به عنوان انعطاف پذیری یاد می کنیم. الگوها به سه دسته قابل تقسیم اند و بدین‌گونه:
- تا اندازه‌ای منعطف (در زیرفاکتورها): در این الگوها، یا شدت اثر فاکتورها در مسیر بلوغ متفاوت است (5iKM3)؛ یا همچون الگوی اینفوسیس نیازی نیست که تمام نتایج کلیدی سطوح پیشین در بالاترین حد ممکن برآورده شوند و یا دستیابی به تعدادی از فاکتورهای هر یک از ابعاد کلیدی برای قرارگرفتن در سطح بالاترِ بلوغ کافی است و هر چه به سمت بلوغ پیش می رویم فاکتورهای بیشتری باید برآورده شده باشند (KPMG).
- بسیار منعطف: مانند الگوی V-KMMM که شرایط رفتن به مراحل بعدی در آن بر اساس سناریوهای مختلف، متفاوت است.
- غیر منعطف: در الگوهایی که دستیابی به تمامی اقدامها و آیتم های هر سطح در آنها الزامی است و شامل اکثریت سایر الگوها است.

- بر اساس قابلیت اجرا / کاربست‌پذیری: با آنکه کاربست پذیری به منظور بیان توانایی تعمیم الگو به انواع سازمانها (مجازی و ...) مورد نظر قرار گرفته شده است[11]اما از آنجا که استفاده عملی از الگوها برای درک قابلیت اجرایی آنها لازم است، این مفهوم نیز در زیرمجموعه کاربست پذیری در نظر قرار گرفته است. با توجه به اینکه اکثر الگوهای بلوغ مبتنی بر مطالعات، موردی هستند می توان آنها را تست شده، ولو در سطح کوچک، محسوب کرد.

- بر اساس توجه به مناظر/ ذی نفعان مختلف: با مطالعه الگوها، می توان آنها را از این حیث در دو دسته قرار داد؛ دسته اول الگوهایی هستند که یا به خودی خود و یا به دلیل الگوگیری از الگوی دیگر(همچون الگوگیری KMPM از Siemens" KMMM) به طور مستقیم ذی نفعان را در نظر داشته‌اند و دسته دوم، الگوهایی هستند که به شکل ضمنی به ذی نفعان مختلف توجه دارند؛ که می توان 5iKM3 ؛ اینفوسیس و KMf را نام برد.
* با توجه به وجود این طبقه بندی جزیی از ویژگی الگوهای بلوغ، ویژگیهای عمومی / مشترک (جدول1): که در تمامی الگوها به نسبت مشترک بوده و بیانگر رویکرد عمومی الگوهاست.

نتیجه گیری
در این مقاله، الگوهای بلوغ از جنبه‌های مختلف، مورد مقایسه قرار گرفت و طبقه بندی های مختلفی نیز ارائه شد. همان گونه که مشاهده شد تمام قابلیت های لازم مورد اشاره برای الگوهای بلوغ مدیریت دانش به شکل یکجا در الگوهای مورد بررسی وجود ندارد. علاوه بر این اکثر الگوهای بلوغ دارای ابزار در دسترس نبوده و با آنکه تعداد زیادی از آنها حاصل مطالعات موردی است؛ اما به شکل مختصر و محدود مورد استفاده قرار گرفته اند و به همین دلیل کارآیی عمومی آنها برای هدفهای مختلف را نمی توان به راحتی تایید کرد. تقریباً تمامی الگوها، رویکردی ساده شده به بحث بلوغ مدیریت دانش داشته اند که در کنار مزایای این سادگی، به سادگی نیز از کنار برخی واقعیت های دیگر بلوغ، از قبیل ارتباط با مفاهیم عمیق مدیریتی گذشته‌اند. به علاوه غیر از الگوهای معدود، اعتبار بسیاری از این الگوها بررسی و آزمون نشده است، هر چند که اکثر الگوهای بلوغ با نگاهی کل نگر به بحث بلوغ پرداخته اند اما در مواردی نیز به ارائه طرحی بسیار کلی بسنده شده که با وجود آنکه این مسئله زمینه توسعه و استفاده از الگو برای کارکردهای مختلف را میسر می کند اما بدون تبدیل آنها به طرحی جزئی‌تر، قابلیت استفاده واقعی نخواهد داشت. از طرفی نباید فراموش کنیم که بسط الگوهای کلی تا حدودی با حرکت به سمت خصوصی سازی الگوهای بلوغ همراه خواهد شد که این موضوع از کاربست پذیری آن برای هدفها و سازمانهای مختلف خواهد کاست و نیاز است تا در ارائه الگوهای بلوغ مقدار جزئی کردن الگو، با دقت مورد نظر باشد.
در این مقاله، ویژگیهایی برای الگوهای بلوغ ارائه شده و در سه دسته عمومی، ساختاری و کارکردی/قابلیتی برای الگوهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. هم چنین ویژگی های کارکردی به عنوان الزامات کلان در توسعه الگوهای بلوغ معرفی شد که توجه به هر یک از این الزامات کلان را می توان گامی در جهت ارائه یک الگو بلوغ ایده آل تعبیر کرد.
از این رو پیشنهاد می شود که:
- الزامات اشاره شده در توسعه الگوهای بلوغ، به دقت مورد توجه قرار گیرند.
- ارائه الگوهای جامع تر از بلوغ مدیریت دانش، با به کارگیری عملی آنها در سازمانهای مختلف همراه باشد.
- به دلیل روند تدریجی در بلوغ مدیریت دانش و همراهی آن با تغییرات اساسی در مولفه های فرد، فرایند و فناوری، توجه به مفاهیم مدیریتی همچون مدیریت تغییر، به صورت امری لازم و ضروری مورد توجه باشد.
- برخورداری از توجه به ذی نفعان مختلف مورد نظر بوده، استراتژی های سازمانی و استراتژی های دانشی را توسعه دهد.
- مفهوم بلوغ مدیریت دانش به شکل کمی و کیفی و با رویکردی مستمر مورد بازبینی قرار گیرد.

پانویس‌ها
1. Knowledge Management Maturity Models
2. Capability Maturity Model
3. CMM Integrate
4. KMC Assessment
5. Enabling People and Innovation Through Knowledge
6. Key Maturity Area
7. KMM Roadmap
8. Strategic KMM
9. General KMMM
10. KM Pyramid Model
11. Knowledge Formula Maturity Model
12. V-KMM
13. Knowledge Journey KMPG
14. Wisdom Source"s K3M
15. initial, intent, ini tiative, intelligent, innovative (5i) KM3.

منابع
1. Kogut, B. and Zander, U, "Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology’, (1992), Organization Science, Vol. 3, No. 3, pp. 383-397.
2- Fahey, L. and Prusak, L. ‘The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management’, (2001), California Management Review, Vol. 4, No. 3, pp. 265-276.
3. Davenport, T.H., de Long, D.W. and Beers, M.C, ‘Successful Knowledge Management Projects’. (1998), Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2, pp. 43-57.
4. Grant, R.M ,"Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm", (2001), Strategic Management Journal, Vol. 17, Winter special issue, pp. 109-122.
5. Kogut, B. and Zander, U., ‘Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology’, (2001), Organization Science, Vol. 3, No. 3, pp. 383-397.
6. Venzin, M., Knowledge management, (1998), CEMS Business Review , Vol. 2, pp. 205-210.
7. Ying-Hsun H., Seng-Cho T. Chou 2, ‘On Constructing a Knowledge Management Pyramid Model’ ©2005 IEEE.
8. Rory L. Chase, Editor, ‘Knowledge Management Benchmarks’, (1997), the Journal of Knowledge Management, Vol 1, No 1.
9. Karsten Ehms, Dr. Manfred L., ‘Holistic Development of Knowledge Management’, (2002), with KMMM Siemens AG / Corporate Technology Knowledge Management & Business Transformation; Online Accessible: http://www.knowledgeboard.com/doclibr ... _article_siemens_2002.pdf
10. Robinson H.S., Anumba C.J., Carrillo P.M. and. Al-Ghassani A.M, "STEPS: a knowledge management maturity roadmap for corporate sustainability", (2006), Business Process Management Journal, Vol. 12 No. 6, pp. 793-808
11. Pee1 L.G.,Teah2 H.Y. and Kankanhalli A., ‘ Development of a General Knowledge Management Maturity Model’, School of Computing, National University of Singapore.
12. Kochikar V P, ‘The Knowledge Management Maturity Model - A Staged Framework for Leveraging Knowledge’, with Principal Knowledge Manager Infosys Technologies Limited, India.
13. Kulkarni U. and Robert St. Louis, ‘Organizational Self Assessment Of Knowledge Management Maturity’, (2003), Ninth Americas Conference on Information Systems pp 2542-2551
14. Weerdmeester R., Pocaterra Ch., Hefke M., ‘Information Societies Technology (IST) Programme’, June 2003.
15. Malhotra, A. and Majchrzak, A., ‘Enabling knowledge creation in far-flung teams: best practices for IT support and knowledge sharing’, Journal of Knowledge Management, 2004 Vol. 8 No. 4, pp. 75-88
16. Kulkarni, U., & Freeze, R., ‘Development and Validation of a Knowledge Management Capability Assessment Model’, (2004), Proceedings of the 25th International Conference on Information Systems.
17. Kruger C.J., Snyman M.M.M., ‘Formulation of a strategic knowledge management maturity model’, (2007), openUP .Online Accessible https://www.up.ac.za/dspace/bitstream/ ... 1813/1/Kruger_Formulation(2005).pdf
18. Knowledge Management Research Report 2000, K P M G C o n s u l t i n g;
Online Accessible: http://www.providersedge.com/docs/km_ ... _Research_Report_2000.pdf
19. Scarbrough, H., Swan, J. and Preston, J. , ‘Knowledge Management and the Learning Organization’, (October 1999), Report for the Institute of Personnel Development, London.
20. Mohanty and Chand, ‘5iKM3 Knowledge management maturity model’, TATA consoulting service
Online Accessible: http://www.tcs.com/resources/white_pa ... agementMaturityModel.aspx
21. Knowledge Management Assessment Exercise; (1999), KPMG Consulting.
Online Accessible: http://cgi.nedecon.fi/kpmg/consulting/knowledge_managment
22. Gold, A. H., Malhotra, A., and Segars, A. H. Knowledge Management: An Organizational
Capabilities Perspective’, (2001), Journal of Management Information Systems, Vol 18, No 1, pp. 185-214.
23. Gallagher, S., & Hazlett, S. A. ‘Using the Knowledge Management Maturity Model (KM3) as an Evaluation Tool’, (10-11 February, 2000). Conference on Knowledge Management Concepts and Controversies: University of Warwick, Conventry, United


نوشته شده توسط :asieh golestani
دوشنبه 10 خرداد 1389-06:45 بعد از ظهر
نظرات() 

Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 06:58 قبل از ظهر

Kudos. Valuable information.
only now cialis 20 mg cialis side effects overnight cialis tadalafil miglior cialis generico cialis generico en mexico cialis sans ordonnance generic cialis with dapoxetine import cialis when can i take another cialis canadian discount cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:48 قبل از ظهر

Thank you! Helpful stuff.
generic cialis soft gels cialis 5 mg cialis online cialis herbs enter site 20 mg cialis cost price cialis best we recommend cialis best buy cialis wir preise look here cialis order on line fast cialis online
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:42 بعد از ظهر

Really all kinds of valuable advice!
buy cialis online nz we choice cialis pfizer india 200 cialis coupon link for you cialis price where do you buy cialis we use it 50 mg cialis dose order generic cialis online when will generic cialis be available cialis taglich cialis qualitat
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:38 قبل از ظهر

You said it well!
ou trouver cialis sur le net cialis 20mg buy cialis online cialis efficacit cialis 5 mg para diabeticos enter site natural cialis cialis purchasing ou acheter du cialis pas cher tesco price cialis cialis 20 mg cut in half
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 04:32 بعد از ظهر

Valuable tips. Thanks.
when will generic cialis be available generic cialis 20mg uk cialis for sale in europa link for you cialis price no prescription cialis cheap calis generic cialis with dapoxetine cialis name brand cheap tadalafil 10 mg we use it 50 mg cialis dose
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 05:12 قبل از ظهر

Many thanks. Valuable information.
cialis professional from usa what is cialis generic cialis 20mg tablets cialis side effects low cost cialis 20mg interactions for cialis wow cialis tadalafil 100mg canada discount drugs cialis enter site very cheap cialis cialis 5 mg
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:06 بعد از ظهر

Good data. Thank you!
cialis pills price each cialis patent expiration cialis generisches kanada price cialis per pill cialis tablets cialis generico online buy cialis online cheapest buy cheap cialis in uk where to buy cialis in ontario we use it 50 mg cialis dose
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:54 قبل از ظهر

Nicely put, Thanks a lot!
where do you buy cialis cialis generic tadalafil buy generic cialis cialis savings card cialis dose 30mg cialis for bph cialis kaufen bankberweisung buy cialis cialis generico en mexico how to buy cialis online usa
buy generic cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 04:30 بعد از ظهر

Wonderful info. Regards!
safe dosage for cialis female cialis no prescription try it no rx cialis wow cialis 20 preis cialis 20mg schweiz prezzo di cialis in bulgaria wow cialis 20 buying cialis overnight cialis cuantos mg hay prezzo di cialis in bulgaria
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 04:31 قبل از ظهر

Cheers! I value it.
achat cialis en europe cialis e hiv sublingual cialis online buy online cialis 5mg cialis generico prices on cialis 10 mg cialis prezzo in linea basso cialis reviews cialis generico we like it cialis price
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:06 بعد از ظهر

Many thanks, I value this.
cialis generico order generic cialis online 40 mg cialis what if i take canadian drugs generic cialis cialis for sale in europa cialis cost cialis generic generic cialis at the pharmacy cialis 10 doctissimo buy generic cialis
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 04:07 قبل از ظهر

Many thanks. Ample write ups.

link for you cialis price cialis australian price cialis pills in singapore cialis reviews ou trouver cialis sur le net il cialis quanto costa acheter du cialis a geneve cialis prices in england cialis herbs cialis 100mg suppliers
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 04:51 بعد از ظهر

Kudos. Terrific stuff.
only now cialis 20 mg cialis dosage recommendations cialis alternative order cialis from india achat cialis en europe viagra vs cialis vs levitra generico cialis mexico callus tadalafil generic cialis 30 day sample
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:45 بعد از ظهر

Thank you. I appreciate this.
cialis side effects dangers cialis kamagra levitra cialis tadalafil online miglior cialis generico cialis 20 mg cialis tablets australia opinioni cialis generico cialis generico cialis 5 mg buy cialis free trial
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:53 قبل از ظهر

You revealed that fantastically!
cialis official site miglior cialis generico cost of cialis per pill cialis usa cost sialis click here to buy cialis generic cialis pill online cialis et insomni cialis prezzo di mercato cialis qualitat
buy cialis no rx
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:02 بعد از ظهر

You actually explained that well!
generic for cialis cialis kaufen wo order generic cialis online cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription viagra vs cialis vs levitra generico cialis mexico 200 cialis coupon effetti del cialis tarif cialis france
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:18 قبل از ظهر

You said it perfectly..
cialis sans ordonnance can i take cialis and ecstasy i recommend cialis generico cialis daily dose generic canadian cialis cialis daily reviews buy original cialis cialis professional from usa brand cialis generic we recommend cheapest cialis
levitra without a doctor prescription
جمعه 20 مهر 1397 09:01 قبل از ظهر

Thanks, A lot of material.

levitra without a doctor prescription cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg levitra online cheap 20mg levitra levitra 20 mg levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra levitra 20mg vardenafil
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 07:23 بعد از ظهر

Thank you! Numerous data!

does cialis cause gout cialis preise schweiz ou acheter du cialis pas cher order a sample of cialis cialis purchasing prezzo di cialis in bulgaria cialis preise schweiz cialis professional yohimbe cialis soft tabs for sale how to buy cialis online usa
canadian medications by mail
یکشنبه 1 مهر 1397 01:28 قبل از ظهر

Kudos. Loads of information!

drugs for sale on internet rx from canada canadian online pharmacies rated canadian pharmacies online prescriptions canada online pharmacies for men buy viagra online usa canada online pharmacies canadian pharmacies that ship to us canada medication cost global pharmacy canada
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:23 بعد از ظهر

Amazing info. Thank you!
cialis dosage recommendations preis cialis 20mg schweiz cialis daily rx cialis para comprar online cialis enter site 20 mg cialis cost price cialis wal mart pharmacy purchasing cialis on the internet cialis y deporte cialis 20 mg effectiveness
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:46 قبل از ظهر

You've made your stand very effectively!!
cialis sale online 5 mg cialis pharmacie en ligne low cost cialis 20mg cialis 5 effetti collaterali generic low dose cialis cialis great britain we choice free trial of cialis cialis wir preise cuanto cuesta cialis yaho we choice cialis pfizer india
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:48 بعد از ظهر

You've made your position quite well!!
cialis kaufen bankberweisung tadalafilo cialis 20mg cialis 200 dollar savings card safe site to buy cialis online cialis y deporte cialis daily new zealand tadalafil 20 mg cialis 5 mg cialis dosage recommendations
buy cheap viagra online uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:52 قبل از ظهر

Excellent write ups. Kudos.
online purchase of viagra canadian viagra where can i buy the cheapest viagra viagra on prescription uk what is viagra buying viagra on line how do i order viagra buying online viagra buy prescription viagra where to buy viagra
how long after taking cialis does it work
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:34 بعد از ظهر

Incredible quite a lot of awesome facts.
cialis mit grapefruitsaft cialis daily cialis baratos compran uk cialis rezeptfrei sterreich generic cialis 20mg uk cialis online napol order a sample of cialis comprar cialis 10 espa241a cialis pas cher paris import cialis
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:35 قبل از ظهر

Nicely put, Regards!
cialis 20 mg cost cialis prezzo di mercato cialis 5mg prix we like it cialis soft gel cialis prices in england cialis generico online click now buy cialis brand how to buy cialis online usa dosagem ideal cialis buy online cialis 5mg
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:23 بعد از ظهر

This is nicely expressed! .
order cialis from india cialis preise schweiz click here take cialis online cialis cialis online napol ou trouver cialis sur le net venta de cialis canada cheap cialis free cialis cialis cuantos mg hay
Viagra 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:29 بعد از ظهر

Really plenty of excellent tips!
order online pharmacy get online prescription for viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra honest place to buy viagra buy viagra safely online viagra usa online buy original viagra canadian pharmacy buy generic viagra pills where do i buy viagra online
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 08:10 قبل از ظهر

Point very well taken!.
cialis daily new zealand cialis sans ordonnance tadalafil generic prix cialis once a da buying cialis overnight 40 mg cialis what if i take cialis italia gratis trusted tabled cialis softabs cialis generic availability cialis professional from usa
Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 11:31 بعد از ظهر
من امروز بیش از سه ساعت در حال گشت و گذار در اینترنت هستم
اما من هرگز مقاله ای جالب مانند شما را کشف نکردم.
ارزش مناسبی برای من است. به نظر من، اگر تمام صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان مطالب خوبی در اختیارتان قرار دادند
اینترنت، می تواند بسیار مفید تر از همیشه است
قبل از.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30